ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη των φοιτητών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Οι φοιτητές περιηγήθηκαν στους χώρους και ενημερώθηκαν για θέματα λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και εν συνεχεία παρακολούθησαν σειρά διαλέξεων στα παρακάτω θέματα:
1. Κανονιστικό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο: MIFID2, EMIR, CSDR
2. Το Χρηματιστήριο και ο ρόλος του στην παρούσα συγκυρία
3. Χρηματιστήριο Αθηνών: Η εταιρία, η αγορά, το σύστημα
Τα Προγράμματα "ΜΒΑ" και "Λογιστική & Χρηματοοικονομική", ευχαριστούν την Διοίκηση, τους εισηγητές και τα στελέχη του Οργανισμού ATHEXGROUP Athens Exchange Group που συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής επίσκεψης.