ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Ελληνική Κρίση: Απειλή ή Ευκαιρία;

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Ελληνική Κρίση: Απειλή ή Ευκαιρία;

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜΒΑ" πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα: Ελληνική Κρίση: Απειλή ή Ευκαιρία;

Ο εισηγητής Dr Θ. Κρίντας, Διευθύνων Σύμβουλος στην Αttica Wealth Management, έθεσε τα βασικά ερωτήματα για την απαρχή της οικονομικής κρίσης και ανέλυσε την εξέλιξη της αύξησης του ελληνικού χρέους. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στα εξής:

1o Μέρος: Περιγραφή των συνθηκών που οδήγησαν στην Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. Αναφορά στα καίρια ερωτήματα που αφορούν την Ελληνική Οικονομική κρίση καθώς και αξιολόγηση των λύσεων που προτείνονται για την διαχείρηση της κρίσης.
2ο Μέρος: Αναφορά στους κλάδους που βασίστηκε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από την δεκαετία του '70 μέχρι την αρχή της κρίσης το 2009.
3ο Μέρος: Περιγραφή του δημόσιου τομέα ως μέρος της κρίσης σε επίπεδο διόγκωσης, αναφορά στα προβλήματα δυσλειτουργίας εξαιτίας της γραφειοκρατίας, του πελατιακού κράτους καθώς και συζήτηση για τα όρια συνταξιοδότησης.
4ο Μέρος: Ανάλυση των αλλαγών στην Παγκόσμια Οικονομία που οφείλονται στην τεχνολογική ανάπτυξη. Αναφορά σε παραδείγματα χωρών που ευνοήθηκαν οικονομικά από τις σύγχρονες βιομηχανίες, αντίθετα με χώρες οι οποίες στηρίζονται σε παραδοσιακές.
5ο Μέρος: Αναπροσδιορισμός στόχων και αξιών με σκοπό την σταδιακή έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. 
Σκοπός της διάλεξης ήταν αφενός να εξηγηθούν ενδελεχώς οι παράγοντες που συνέβαλαν στην Διεθνή Οικονομική Κρίση αλλά ιδιαίτερα εκείνοι που επέδρασαν καταλυτικά στην Ελληνική Οικονομία και αφετέρου να συζητηθούν πολιτικές που μπορούν να συμβάλλουν μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στην σταδιακή έξοδο της Εθνικής Οικονομίας από την κρίση.