ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Φορολογία Εισοδήματος για νομικά πρόσωπα. Διαδικασίες ελέγχου.

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Φορολογία Εισοδήματος για νομικά πρόσωπα. Διαδικασίες ελέγχου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜΒΑ" πραγματοποίησε διάλεξη για τους φοιτητές του ΠΜΣ με θέμα "Φορολογία Εισοδήματος για νομικά πρόσωπα. Διαδικασίες ελέγχου".

Ο εισηγητής παρουσίασε θέματα φορολογίας νομικών προσώπων και ανέλυσε διατάξεις που αφορούν τις δύο πλευρές του ελέγχου (ελεγκτή και ελεγχόμενου) εστιάζοντας στα εξής:

1ο Μέρος: Ανάπτυξη των διατάξεων του άρθρου 14 του ΚΦΔ που αφορούν την κλήση για παροχή πληροφοριών. Αναφορά στις πιθανές εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης στοιχείων.
2ο Μέρος: Ανάπτυξη του άρθρου 28 του ΚΦΔ που αφορά την κοινοποίηση προσωρινών πράξεων και το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου. Ιδιαίτερα δόθηκε έμφαση στο κρίσιμο ζήτημα της υποβολής έγγραφων απόψεων.
3ο Μέρος: Αναφορά στην κοινοποίηση οριστικών πράξεων και ανάπτυξη της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής στη ΔΕΔ ΓΓΔΕ βάση του άρθρου 63 του ΚΦΔ. Ανάπτυξη του κρίσιμου σταδίου μιας δικαστικής αμφισβήτησης που αφορά πράξη της φορολογικής διοίκησης.
4ο Μέρος: Ανάπτυξη των δικαιωμάτων του φορολογούμενου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά ΔΕΔ ΓΓΔΕ σε περιπτώσεις που αφορούν είτε σιωπηρή είτε ρητή απόρριψη.
5ο Μέρος: Εκτενής αναφορά στις επιπλέον υποχρεώσεις που αφορούν την άσκηση προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Στόχος της διάλεξης ήταν να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες το θεσμικό πλαίσιο των ενδικοφανών προσφυγών καθώς και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεγκτών και των ελεγχομένων.