ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google για τους φοιτητές και αποφοίτους Α.Ε.Ι.

Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online της Google για τους φοιτητές και αποφοίτους Α.Ε.Ι.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜΒΑ" και "Λογιστική & Χρηματοοικονομική" σε συνεργασία με την Google πραγματοποίησαν στις 6 Δεκεμβρίου 2016 το Σεμινάριο Grow Greek Tourism Online πάνω στις ψηφιακές δεξιότητες για τον Tουρισμό.

Το Σεμινάριο απευθυνόταν σε φοιτητές και αποφοίτους των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων. Στο Σεμινάριο παρουσιάστηκαν μέθοδοι χρήσης του διαδικτύου και ιδιαίτερα των μηχανών αναζήτησης, την ψηφιακή διαφήμιση, τα analytics και πολλά άλλα εργαλεία της Google για την ανάπτυξη καινούργιων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Οι συμμετέχοντες απέκτησαν μια καλή βάση γνώσεων και έλαβαν ηλεκτρονικά πιστοποιητικό παρακολούθησης.