Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας, η αίτησή σας έχει ληφθεί
Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας, η αίτησή σας καταγράφεται! Παρακαλώ περιμένετε...
Συμπληρώστε το επώνυμό σας
Συμπληρώστε το όνομά σας
Συμπληρώστε το πατρώνυμό σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησή σας
Συμπληρώστε την εθνικότητά σας
Συμπληρώστε την χώρα σας
Συμπληρώστε την διευθυνση κατοικία σας
Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό σας κώδικα
Συμπληρώστε τον τηλέφωνο της οικίας σας
Συμπληρώστε το κινητό σας τηλέφωνο
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
Συμπληρώστε μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Help
Επώνυμο
Όνομα
Πατρώνυμο
Ημερ/νία γέννησης
Εθνικότητα
Χώρα
Διευθυνση κατοικίας
(οδός/αριθμός)
Ταχυδρομικός κώδικας
Τηλέφωνο οικίας
Κινητό τηλέφωνο
Email address
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Help
Επίπεδο Σπουδών Τίτλος Σπουδών Ίδρυμα Ημερ/νία
αποφοίτησης
Τμήμα Βαθμός
Συμπληρώστε το επίπεδο σπουδών σας
Συμπληρώστε τον τίτλο σπουδών σας
Συμπληρώστε το ίδρυμά σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία αποφοίτησή σας
Συμπληρώστε το τμήμα σας
Συμπληρώστε το βαθμό σας
Συμπληρώστε το επίπεδο σπουδών σας
Συμπληρώστε τον τίτλο σπουδών σας
Συμπληρώστε το ίδρυμά σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία αποφοίτησή σας
Συμπληρώστε το τμήμα σας
Συμπληρώστε το βαθμό σας
Συμπληρώστε το επίπεδο σπουδών σας
Συμπληρώστε τον τίτλο σπουδών σας
Συμπληρώστε το ίδρυμά σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία αποφοίτησή σας
Συμπληρώστε το τμήμα σας
Συμπληρώστε το βαθμό σας
Συμπληρώστε το επίπεδο σπουδών σας
Συμπληρώστε τον τίτλο σπουδών σας
Συμπληρώστε το ίδρυμά σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία αποφοίτησή σας
Συμπληρώστε το τμήμα σας
Συμπληρώστε το βαθμό σας
Συμπληρώστε το επίπεδο σπουδών σας
Συμπληρώστε τον τίτλο σπουδών σας
Συμπληρώστε το ίδρυμά σας
Συμπληρώστε την ημερομηνία αποφοίτησή σας
Συμπληρώστε το τμήμα σας
Συμπληρώστε το βαθμό σας
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Help
Κάτοχος πτυχίου Proficiency Έτος κτήσεως    
Κάτοχος πτυχίου Advance Έτος κτήσεως    
Κάτοχος πτυχίου Lower Έτος κτήσεως    
TOEFL Ημερομηνία Βαθμός
TOEIC Ημερομηνία Βαθμός
IELTS Ημερομηνία Βαθμός
Κρατικό πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας
Ημερομηνία Βαθμός
Άλλο Ημερομηνία Βαθμός
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Help
Συνολική επαγγελματική εμπειρία
Έως 2 χρόνια 2-3 χρόνια 3-5 χρόνια
5-7 χρόνια 7-10 χρόνια Πλέον των 10 ετών
Θέση Εργοδότη Χώρα / Πόλη Διάρκεια αποσχόλησης
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΜΣ Help
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(και για τις 2 κατευθύνσεις) Help
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Help
Γιατί επιθυμείτε να παρακολουθήσετε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στο MBA;
Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι στην καριέρα σας; Εξηγήστε πως το μεταπτυχιακό στο MBA θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας;
Πως νομίζετε ότι έχει συμβάλει η επαγγελματική σας εμπειρία στην επιλογή του μεταπτυχιακού στο MBA;
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Help
Από που πληροφορηθήκατε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα;
Απόφοιτος Internet
Εργοδότης Εκπαιδευτική έκθεση
Συνάδελφος Άλλο
Φίλος    
Έντυπα μέσα    
Πόσο συνέβαλαν οι παρακάτω παράγοντες στην επιλογή του μεταπτυχιακού;
  1(λίγο) 2 3 4 5 (πολύ)
Ειδίκευση προγράμματος
Φήμη του προγράμματος
Διάρκεια προγράμματος
Ώρες διδασκαλίας
Προοπτικές εργασίας/προαγωγή
Κόστος προγράμματος
Τόπος διδασκαλίας
Άλλο…