Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Επιπτώσεις από τη μη ορθή Λογιστική απεικόνιση του Factoring.

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Επιπτώσεις από τη μη ορθή Λογιστική απεικόνιση του Factoring.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜΒΑ" πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα: Επιπτώσεις από τη μη ορθή Λογιστική απεικόνιση του Factoring. Ο εισηγητής παρουσίασε τις συνέπειες της λανθασμένης απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων και πιο συγκεκριμένα τις επιπτώσεις που έχει η λανθασμένη "λογιστική" μετάφραση μιας τραπεζικής σύμβασης, π.χ μιας σύμβασης που αφορά το τραπεζικό προϊόν του Factoring. 

περισσότερα...
Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Φορολογία Εισοδήματος για νομικά πρόσωπα. Διαδικασίες ελέγχου.

Πραγματοποίηση Διάλεξης με θέμα: Φορολογία Εισοδήματος για νομικά πρόσωπα. Διαδικασίες ελέγχου.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΜΒΑ" πραγματοποίησε διάλεξη για τους φοιτητές του ΠΜΣ με θέμα "Φορολογία Εισοδήματος για νομικά πρόσωπα. Διαδικασίες ελέγχου".Ο εισηγητής παρουσίασε θέματα φορολογίας νομικών προσώπων και ανέλυσε διατάξεις που αφορούν τις δύο πλευρές του ελέγχου (ελεγκτή και ελεγχόμενου) εστιάζοντας στα εξής:

περισσότερα...