ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Dr. Κωνσταντίνος Κάντζος
Email: ckantzos@puas.gr


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Dr. Πέτρος Καλαντώνης
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3420973
Email: pkalant@puas.gr 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ελένη Αναστασιάδου (part time)
Τηλ. επικοινωνίας: 210 5381278
Email: mba@puas.gr (part time)


ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
Φράνκα Μακρογκίκα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 5381278, 210 3476660
Email: acc-fin1@puas.gr


Λουίζα Σιούτα (part time)
Τηλ. επικοινωνίας: 210 5381278, 210 3476660
Email: mba3@puas.gr


ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Dr. Αριστείδης Παπαγρηγορίου
Τηλ. επικοινωνίας: 210 3420973
Email: papagreg@puas.gr