Η απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού Διπλώματος προσφέρει σημαντικά επαγγελματικά και ακαδημαϊκά οφέλη. Ιδιαίτερα οι φοιτητές που θα επιλέξουν ένα University of Kentucky MBA in Greece, θα αποκομίσουν επιπλέον ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Αποκτούν Αμερικάνικο ΜΒΑ( το ίδιο με αυτό που απονέμει το University of Kentucky στις Η.Π.Α).

  • Διδάσκονται το 50% των μαθημάτων απο Αμερικανούς Καθηγητές του Πανεπιστημίου του Kentucky, όπως ακριβώς αυτά διδάσκονται στα MBA's των Αμερικανικών Πανεπιστημίων.

  • Οι απόφοιτοι του Προγράμματος αποκτούν ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας διαθέτοντας ένα Αμερικάνικο MBA, το οποίο τους δίνει προβάδισμα στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επιπλέον, τους δίνει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες καριέρας στο εξωτερικό, όπου τα Αμερικάνικα ΜΒΑ τυγχάνουν μεγάλης αναγνώρισης.

  • Το πρόγραμμα έχει αναπτύξει Γραφείο Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικής Αποκατάστασης το οποίο ενημερώνει τους φοιτητές για θέσεις εργασίας, προγράμματα επιχειρηματικότητας και τους παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να έχουν μια επιτυχημένη πορεία στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το Γραφείο Σταδιοδρομίας πληροφορεί τους φοιτητές για τις εξελίξεις στον κόσμο των επιχειρήσεων.

  • Οι απόφοιτοι του University of Kentucky MBA, που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά στις  Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υποστηρίζονται από το Γραφείο Διασύνδεσης (career office) του Πανεπιστημίου του Kentucky.

  • Επίσης το ΜΒΑ του Πανεπιστημίου του Kentucky είναι πιστοποιημένο απο το A.A.C.S.B. (τον φορέα από τον οποίο πιστοποιούνται μόνο τα υψηλού επιπέδου MBA's παγκοσμίως) και από το S.A.C.S. (φορέα πιστοποίησης των Αμερικανικών Πανεπιστημίων των Νοτίων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής).

  • Το πρόγραμμα μαθημάτων και το διδακτικό υλικό των διαλέξεων έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα των Αμερικανικών Πανεπιστημίων.

  • Το εκπαιδευτικό υλικό των διαλέξεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος για τους φοιτητές. Επίσης οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Kentucky και επιπλέον, μπορούν να δανείζονται συγγράμματα από τη βιβλιοθήκη του Προγράμματος που λειτουργεί εντός της Γραμματείας.

  • Προκειμένου να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό έργο του Π.Μ.Σ στους φοιτητές παρέχεται καθημερινά γραμματειακή υποστήριξη από τις 12:00 π.μ - 20:00 μ.μ.