ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφίων φοιτητών για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων_ΜΒΑ" για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 γίνεται έως 20/11/2017.