)
Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ λειτουργεί καθημερινά 10:00-20:00. Επιπλέον λειτουργεί και η ηλεκτρονική γραμματεία προκειμένου οι φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτείται η παρουσία τους στο χώρο.
Η Γραμματεία των Π.Μ.Σ λειτουργεί κάθε μέρα από τις 10:00π.μ. έως τις 20:00. Βεβαίως μπορείτε να επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του Π.Μ.Σ καθημερινά και εντός αυτών των ωρών. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να ζητήσετε και συνάντηση σε ώρα που θα επιλέξετε με τον καθηγητή – εκπαιδευτικό σύμβουλο του Π.Μ.Σ προκειμένου να σας ενημερώσει λεπτομερώς για το Πρόγραμμα και να συζητήσετε για θέματα σταδιοδρομίας.
Βεβαίως μπορείτε, είτε απευθείας μέσω της ιστοσελίδας είτε κατεβάζοντας την αίτηση σε έντυπη μορφή (pdf) από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ την οποία αφού συμπλρώσετε, την στέλνετε στη γραμματεία του Π.Μ.Σ
Βεβαίως, εφόσον το εν λόγω Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ και έχετε κάνει τις σπουδές σας εξ ολοκλήρου στην Αγγλία και όχι σε συνεργαζόμενο φορέα στην Ελλάδα που δεν ανήκει στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ).
Μπορείτε να πληρώσετε τα δίδακτρα σε μεγάλο αριθμό περιοδικών καταβολών προσαρμοσμένων στις δυνατότητές σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση.
Μέχρι σήμερα πολλοί φοιτητές έχουν χρηματοδοτηθεί από τις επιχειρήσεις όπου εργάζονται προκειμένου να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. Ο ΕΛΚΕ του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στην επιχείρηση που καταβάλλει τα δίδακτρα εφόσον αυτό ζητηθεί.
Βεβαίως και πληρεί τις προϋποθέσεις. Οι καθηγητές του Π.Μ.Σ διαθέτουν κωδικό πιστοποίησης ΛΑΕΚ. Άλλωστε πολλοί απόφοιτοι του Π.Μ.Σ έχουν χρηματοδοτηθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, δηλαδή τα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύνανται να οργανώνουν αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμαμτα ή μεταπτυχιακά προγράμαμτα σε συνεργασία με Ελληνικά ΑΕΙ ή με αναγνωρισμένα ΑΕΙ του εξωτερικού. Βεβαίως, όλα τα Π.Μ.Σ αναγνωρίζονται εξίσου τόσο από το Ελληνικό κράτος όσο και στην αγορά.
Help Close