Συμβουλευτική Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Kentucky οργανώνει από το 2017 τις παρακάτω δράσεις για να βοηθήσει τους φοιτητές του στην ανεύρεση εργασίας:

- Βιογραφικό: Διαμόρφωση βιογραφικού με τη βοήθεια ειδικού από το Πανεπιστήμιο του Kentucky.

- Συνεντεύξεις: Οργάνωση (μέσω Skype) δοκιμαστικών συνεντεύξεων με εκπροσώπους Αμερικανικών Εταιριών που συνεργάζονται με το Πανεπιστήμιο του Kentucky με βάση το διαμορφωμένο CV.

- Κατάλογος επιχειρήσεων: Το Πανεπιστήμιο του Kentucky παραχωρεί στους φοιτητές του Προγράμματος κατάλογο Αμερικανικών και μη επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην Ευρώπη και με τις οποίες το Πανεπιστήμιο του Kentucky συνεργάζεται για την πρόσληψη από αυτές των αποφοίτων του.