Τα μαθήματα διεξάγονται σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες με ηλεκρονικά μέσα διδασκαλίας ώστε να επιτυγχάνεται άμεση σύνδεση του μαθήματος με τα δεδομένα της αγοράς.Το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (πλήν του βασικού συγγράματος) είναι αναρτημένο σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού και είναι προσβάσιμο από τους φοιτητές του Προγράμματος.  


Το Μεταπτυχιακό παρέχει στους φοιτητές του:


  • Βιβλιοθήκη ΤΕΙ                  
  • Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Kentucky
  • Αίθουσες σύγχρονα εξοπλισμένες με ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας και άμεση πρόσβαση στο Internet
  • Εργαστήριο (Accounting, MIS, Business Strategy)
  • Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΤΕΙ για ημερίδες και ειδικές εκδηλώσεις