ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Good news!

Good news!

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, το 2018 τα ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας θα ενωθούν σε ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με το όνομα Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και θα οργανώσει διδακτορικές σπουδές για όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα αντίστοιχα ακαδημαϊκά κριτήρια.