Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ - MBA IN ACCOUNTING


Μετά από 13 έτη επιτυχούς λειτουργίας του "University of Kentucky MBA" στην Ελλάδα, ξεκίνησε να λειτουργεί και η εξειδίκευση του ΜΒΑ στη Λογιστική, η οποία θα οδηγεί στην απονομή MBA in Accounting στην Ελλάδα του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. σε συνεργασία με το University of Kentucky

Οι κάτοχοι του MBA in Accounting, επιπλέον των γνώσεων στη Χρηματοοικονομική και τη Διοικητική Λογιστική, την Ελεγκτική, τη Φορολογική, τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Ανάλυση, θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν τις αποφάσεις που απαιτούνται σε κάθε τομέα της επιχείρησης και οι οποίες θα βασίζονται στην ορθή ανάλυση και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.


Image title

Το MBA in Accounting αποτελεί το ενδεδειγμένο μεταπτυχιακό για τους αποφοίτους Οικονομικών Σχολών των Ανωτάτων Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), οι οποίοι προσβλέπουν σε μια επιτυχημένη καριέρα ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και υψηλόβαθμα στελέχη Λογιστηρίων και Οικονομικών Διευθύνσεων των Επιχειρήσεων. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, για όσους λειτουργούν ήδη Λογιστικά Γραφεία ή Γραφεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και όσους σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτά, διότι εκτός από τις Λογιστικές γνώσεις, θα αποκτήσουν και γνώσεις στην οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

Όμως και οι απόφοιτοι, όχι αποκλειστικά Οικονομικών τμημάτων, ΑΕΙ που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότηταή να συμβάλλουν σε αυτή ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, μπορούν να αναζητήσουν επαγγελματικές διεξόδους και προοπτικές τόσο στην σημερινή δύσκολη αγορά της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τους παρέχει ένα MBA in Accounting.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΒΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
 • Financial Managerial Accounting
 • Quantitative Analysis in Business Decision Making
 • Corporate Financial Policy
 • Finacial Statement Analysis
 • Business Policy and Strategy
 • Managerial Economics 
 • Marketing Management 
 • Organizational Behavior
 • Supply Chain Management 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
MBA IN ACCOUNTING
 • Advance Topics in Financial Reporting
 • Accountant in Business / Controllership
 • Corporate Taxation


Το Πρόγραμμα διαρκεία 18 μήνες (3 εξάμηνα) full time και έως 3 έτη part time. Τα μαθήματα (12 στο σύνολό τους) γίνονται βραδινές ώρες μετά τις 18:00. 

Η μέθοδος διδασκαλίας, η οποία αποτελεί μια σημαντική καινοτομία του Προγράμματος επιτυγχάνει την μεγαλύτερη αποδοτικότητα των φοιτητών. Τα μαθήματα διδάσκονται διαδοχικά (ανά μήνα) σε τρία ακαδημαϊκά Image titleεξάμηνα (full time) ή σε έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time). Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων είναι διαμορφωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτό σε εκείνους που διαμένουν σε πόλεις κοντά στην Αθήνα και σε εργαζόμενους.